Najczęściej zadawane pytania

Standardy wysyłki

Poznaj oczekiwany czas dostawy.

Powinieneś otrzymać zamówiony produkt przed upływem czasu określonego przez sprzedawcę. Jeśli sprzedawca nie podaje oczekiwanej daty dostawy, powinieneś otrzymać produkt przed upływem 30 dni od daty zamówienia.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie Sprzedaży na Odległość, firma musi Cię powiadomić, gdy produkt jest niedostępny. Państwa członkowskie UE mogą ustanowić prawo lokalne, zgodnie z którym firma jest zobowiązana dostarczyć produkt identyczny jakościowo i cenowo, raczej niż oferować zwrot płatności, jeśli taka opcja zostanie uzgodniona w umowie sprzedaży. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących tych zapisów, prosimy odnieść się do swoich lokalnych przepisów prawnych.

Zwroty & Wymiany

Jak zwrócić produkt, z którego nie jesteś zadowolony

A co, jeśli po prostu zmienię zdanie? Europejska Dyrektywa w sprawie Sprzedaży na Odległość zapewnia Ci prawo do wycofania się z umowy kupna / sprzedaży w przypadku zamówienia produktu na odległość. Na tej podstawie klient może wycofać się w umowy bez podania przyczyny w ciągu przynajmniej siedmiu dni roboczych. Jedynym kosztem, jaki klient może być zmuszony ponieść w przypadku zastosowania tego prawa jest bezpośredni koszt zwrotu produktów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, przeczytaj warunki zakupu w firmie, gdzie chcesz dokonać zakupu i zapoznaj się z lokalnymi przepisami prawnymi.

Ochrona i spory odnośnie płatności kartami kredytowymi / debetowymi

We wszystkich krajach europejskich płatności za zakupy kartą kredytową i debetową, drogą elektroniczną, telefoniczną, pocztową lub w sklepie są chronione prawnie. Lokalne przepisy prawne muszą Ci zezwolić na reklamowanie błędu na rachunku (płatności za nieprawidłową ilość lub za produkt, którego nie zakupiłeś) bez ponoszenia kosztów podczas spornego okresu. W celu zmaksymalizowania ochrony powinieneś wysłać reklamację do swojego kredytodawcy na adres zaznaczony na miesięcznym zestawieniu Twoich operacji na karcie. Zalecamy dołączenie do reklamacji swojego imienia i nazwiska, numeru karty kredytowej i opisu błędu na rachunku wraz z kopią zestawienia operacji. Prosimy zachować kopię wszelkiej korespondencji. Do dobrej praktyki należy (nawet jeśli nie jest to zaznaczone w przepisach lokalnego prawa) odpowiedź kredytodawcy na piśmie w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że problem wcześniej ulegnie rozwiązaniu.

Zgodnie z przepisami prawa krajowego Twoja odpowiedzialność za nieautoryzowane użycie Twojej karty debetowej jest określona przez Twój bank lub wystawcę karty w zależności od daty zgłoszenia zgubienia lub kradzieży karty.

Upewnij się, że posiadasz wszystkie informacje i znasz warunki i zasady użycia swojej karty debetowej lub kredytowej. Upewnij się, jakie masz prawa jako właściciel karty i zapytaj w swoim banku o ograniczenia odpowiedzialności.