Do kogo udać się po pomoc?

Podjęcie procedury reklamacji

W przypadku jakiegokolwiek problemu lub kontrowersji, zwykle najłatwiej jest bezpośrednio skontaktować się z firmą i postarać się natychmiast rozwiązać wszelkie kwestie sporne.

Istnieje również możliwość kontaktu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Stowarzyszeniem Konsumenckim. Informacje o organizacjach, które zajmują się ochroną praw konsumentów znajdują się na poniższej stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national.

Jeśli firma nie odpowiada na Twoje próby kontaktu telefonicznego lub listownego, możesz skontaktować się ze stowarzyszeniem ERA EUROPE:

info@era-europe.eu.

W przypadku sporu prawnego zalecamy kontakt z prawnikiem.

ERA jest stowarzyszeniem europejskim. W przypadku skargi na sprzedawcę elektronicznego, KTÓRY POSIADA PIECZĘĆ ZAUFANIA „SHOP WITH CONFIDENCE”, ERA dołoży wszelkich starań, żeby Ci zapewnić wszelką pomoc i wsparcie. Jednak mimo tego, że ERA ma możliwość wpłynięcia na swoich członków, nie może zapewnić pomocy prawnej lub ponosić prawnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wsparcie w przypadku sporu. W celu uzyskania pomocy i porady prawnej prosimy się skonsultować ze swoim prawnikiem. Prosimy zwrócić uwagę, że korzystanie z praw konsumenckich może podlegać ograniczeniom czasowym.