O programie zaufania Shop With Confidence

O programie zaufania Shop With Confidence

Stowarzyszenie Handlu Drogą Elektroniczną ERA zajmuje się ochroną praw konsumentów.

ERA reprezentuje potrzeby firm, którzy zajmują się bezpośrednią sprzedażą detaliczną drogą elektroniczną każdego typu. Stowarzyszenie Handlu Drogą Elektroniczną promuje sprawiedliwe, etyczne i odpowiedzialne praktyki biznesowe, które wzmacniają zaufanie klientów do kupna drogą elektroniczną.

Stowarzyszenie Handlu Drogą Elektroniczną ERA dokłada wszelkich starań, żeby postępować zgodnie z najlepszym interesem swoich Klientów.

Dlatego nasza organizacja stworzyła zestaw norm i wprowadziła wiele środków w celu ochrony konsumentów i zapewnienia, żeby jej członkowie o nieposzlakowanej opinii zachowywali najlepsze standardy obsługi klienta. Przeczytaj i poznaj nasz program zaufania „Shop With Confidence”, aby stworzyć relację opartą na zaufaniu z naszym sprzedawcą internetowym. Poznaj swoje prawa jako Klient, dowiedz się o europejskim kodzie najlepszych praktyk i obowiązków sprzedawców dotyczących wysyłki, płatności, zwrotu i wszystkich etapów Twojego zakupu.

Możesz również uzyskać wiele informacji odnośnie praw konsumenckich w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działającym w Twoim kraju. Europejski Program Samoregulacji ERA powstał w celu ochrony Ciebie jako klienta przed wprowadzającymi w błąd reklamami i nieuczciwymi lub niemoralnymi działaniami podczas całego procesu sprzedaży detalicznej.

Gdy klienci zobaczą pieczęć zaufania, która może być używana wyłącznie przez członków ERA o nieposzlakowanej opinii, mogą być pewni, że ten właśnie sprzedawca jest godny zaufania.