W przypadku jakiegokolwiek problemu lub kontrowersji, zwykle najłatwiej jest bezpośrednio skontaktować się z firmą i postarać się natychmiast rozwiązać wszelkie kwestie sporne. W przypadku sporu prawnego zalecamy kontakt z prawnikiem.

Podjęcie procedury reklamacyjnej przeciwko firmie, która posiada pieczęć zaufania Shop With Confidence.

  1. Na początku skontaktuj się z firmą w celu złożenia reklamacji.

  2. Następnie skontaktuj się z krajowymi instytucjami zajmującymi się ochroną praw konsumentów.

  3. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z niezależnym Urzędnikiem ds. Samoregulacji Stowarzyszenia ERA Europe.

Informacje w sprawie organizacji europejskich znajdują się na stronie EASA (Europejskiego Stowarzyszenia Standardów Reklamy): European Advertising Standards Alliance.